Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego  eGALAXY
Sklep Internetowy eGALAXY, dostępny pod adresem www.egalaxy.pl
prowadzony jest przez: Zakład Produkcyjno-Handlowy Galaxy
Nazwa firmy :
Sklep Internetowy eGALAXY
Adres :
32-031 Włosań ul. Królowej Polski 108
Kontakt :
Tel +48 (12)2772286, (12)2772088 Fax (12)2772891 Kom +48 504140425, 601941103
Identyfikacja podatkowa i statystyczna :
NIP 6790084039          REGON 

Regulamin zakupów
Sklep Internetowy eGALAXY prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www oraz telefonicznie

1.Produkty
Wszystkie produkty oferowane w sklepie eGALAXY są produkcji polskiej, fabrycznie nowe, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.Ceny
Na stronie internetowej www.egalaxy.pl podane są ceny netto i brutto. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakture VAT.

3. Dostawy
Dostawy zamówionych towarów odbywają się  za pośrednictwem :
3.1 Firmy kurierskiej
3.2 Mogą być odbierane osobiście w siedzibie firmy

4. Procedura Sprzedaży 
4.1 Klient rejestruje się podczas pierwszego zakupu na stronie www.egalaxy.pl
4.2 Towary wybrane do zakupu Klient umieszcza w koszyku zakupów za pomocą przycisku „dodaj do koszyka”.
4.3 Klient wybiera sposób dostawy zamówienia
4.4 Wysyła zamówienie do akceptacji klikając przycisk "wyślij zamówienie".
4.5 Po weryfikacji zamówienia przez pracownika prowadzącego sklep otrzymuje na  adres e-mail podany podczas rejestracji potwierdzenie zamówienia wraz z linkiem do  swojego zamówienia w sklepie eGALAXY
4.6 Po kliknięciu w link zamówienia otwiera się zweryfikowane zamówienie na stronie sklepu eGALAXY
Klient może w tym momencie zatwierdzić zamówienie do realizacji uzupełnić zamówienie lub zrezygnować z jego realizacji. Uzupełnienie zamówienia wymaga powtórzenia procedury zatwierdzania zamówienia.
4.7. Zamówienia realizowane są po wpłynięciu zapłaty za zamówiony towar na konto prowadzącego sklep.
4.8 W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, sklep eGALAXY może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

5. Forma płatności
5.1 Przedpłata przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.
5.2 Za pobraniem - płatne kurierowi przy odbiorze zamówionego towaru.

6. Przy każdym potwierdzeniu zamówienia podany  jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego towaru i wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą mailową.
Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu.

7. Odstąpienie od umowy
Klient, z chwilą otrzymania zamówionego towaru może odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W tym celu należy na piśmie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania zamówionego towaru i wraz ze zwracanym towarem przesłać je na adres:
32-031 Włosań ul. Królowej Polski 108
Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od Umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej  www.egalaxy.pl nie przysługuje w wypadkach:
zakupu produktów, które zwrócone do sklepu maja widoczne ślady używania, W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Wzajemne świadczenia ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna.
Zwrot należności wynikających z odstąpienia Klienta od umowy następuje w ciągu 7 dni roboczych od momentu zwrotu artykułów będących przedmiotem odstąpienia. Czas oczekiwania na zwrot jest uzależniony od sposobu jego realizacji.

8.  Reklamacje 
Sklep eGALAXY, wobec kupującego będącego konsumentem, ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową na podstawie przepisów Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r. z póź. zm.)

9. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaju niezgodności, należy odesłać po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane w trakcie uzgodnienia.

10. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Sklepu. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni.

11. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r., poz. 271, z późn. zm.) konsument ma prawo w terminie dziesięciu dni od wydania zamówionego towaru, do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w całości a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.
W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawca. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. W ciągu dwóch dni roboczych Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić Protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

13. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu eGALAXY nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta.

14. Zespół sklepu eGALAXY dokłada wszelkich starań, aby opisy, zdjęcia i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej Sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

15. Sklep eGALAXY zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność Klienta.

16. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie eGALAXY. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Włosań 01.09.2014